Postbus 185 - 6700 AD Wageningen
Bezoekadres: Industrieweg 7 - Wageningen
Tel. (0317) 412915 - Fax. (0317) 417502
info@petersvantonschilders.nl

Vacatures

Vacature calculator/werkvoorbereider

 

Door de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een calculator/werkvoorbereider. Als calculator/werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor zowel de berekening van de benodigde hoeveelheid manuren en materialen voor een werk/project, als voor de technische en organisatorische voorbereiding van het werk. Tevens ondersteun je de uitvoerder en/of bedrijfsleider bij de vorderingen van de werken in uitvoering.

 

Taken en verantwoordelijkheden calculator/werkvoorbereider

 • Projectspecificaties: je schat de staat van de te behandelen gebouwen/objecten in aan de hand van programma van eisen of bestek, je beoordeelt de omvang van het werk en je vertaalt werk in arbeid en tijd.
 • Kostprijsberekeningen: je raamt de kosten en stelt technische bijlagen bij offertes op.
 • Afstemmingsafspraken: je neemt contact op met betrokken partijen voor de projectuitvoering, je waarborgt een effectieve samenwerking van alle partijen.
 • Werkplekinrichting: je beoordeelt de benodigdheden op de werkplek om het project volgens afspraak te kunnen uitvoeren/opleveren en je regelt of maakt deze benodigdheden.
 • Voortgangsrapportages: je schat in hoeverre de werkzaamheden volgens schema verlopen, je signaleert tijdig afwijkingen van de planning en je verwerkt gegevens tot informatieve rapportages.
 • Adviezen: je stelt afwijkingen tussen voor- en nacalculaties vast en je beargumenteert voorstellen tot bijstellen van normen, kengetallen of tarieven. 
 • Verbetervoorstellen: je signaleert knelpunten en verbeterpunten op het gebied van planning en budgettering.

 

Gewenst profiel calculator/werkvoorbereider

 • Kennis van het technische vakgebied op MBO niveau (MBO 4)
 • Kennis van werkmaterialen en ondergronden, TopMan en TopCalc, logistieke processen en data-analyse
 • Sociale vaardigheid voor het afstemmen van begrotingen en maken van afspraken met diverse partijen
 • Uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van technische offertebijlagen en (capaciteits-)plannen.

 

Aanbod calculator/werkvoorbereider

 • Een uitdagende functie in een groeiend bedrijf
 • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Een full/parttime functie e.e.a. in overleg 


Heb je interesse, stuur dan je cv naar info@petersvantonschilders.nl.